Personuppgifter

Hantering av personuppgifter enligt GDPR.

Linjator använder sina kunders och leverantörers data och andra tillhandahållna uppgifter för att hantera beställningar och att informera om produkter, tjänster och erbjudanden.

Ingen spridning till tredje part sker med undantag för tjänsteleverantörer som agerar för vår räkning om inte annan överenskommelse träffats.

Personuppgifter (t.ex. adress, kontaktuppgifter och andra uppgivna uppgifter) används för att tillhandahålla en hög kvalitet i våra inköps- och försäljningsprocesser och lagras i vårt skyddade administrationssystem.

Kund/mottagare kan när som helst begära att bli borttagen ur registren. På alla utskick via mail finns möjlighet att begära att bli borttagen ur registret för utskick.

Kontakter via Linjator ABs hemsida krypteras med hjälp av SSL-protokollet (https). En symbol i form av ett hänglås visas som verifierng att kommunikationen är skyddad.