LM säkrings/distributionsmoduler/boxar

Säkringsmodul 1- 2 dubb avsäkrat

110907-108489.jpg

E5010355 Säkringsmodul med 1 ingång och 2 dubbelt avsäkrade (2A) utgångar. Skruvkontakter 2,5/1,5mm2. Art nr 110907

Säkringsmodul 1- 4 enk avsäkrat

110908-108490.jpg

E5010356 Säkringsmodul med 1 ingång och 4 avsäkrade (2A) utgångar. Skruvkontakter 2,5/1,5mm2. Art nr 110908

Spänningsmodul PTC 2A 1-4

100801-_2128_-linjator-2015-02-09-106604.JPG

E5010173 Fördelningsplint med skruvanslutningar 1mm2. 1 ingång och 4 utgångar där varje par säkrats med 2A PTC. Används t.ex. där man önskar begrä...

Buss/PTC modul

110806small0001-126891.JPG

E5010354 Se kopplingsbild på produktblad. Art.nr. 110806

Bussmodul säkrad PTC

110808-127342.JPG

E5010303 Distributionsmodul med såväl säkrade som osäkrade utgångar. För kopplingsbild se produktdokument. Art.nr. 110808

DC/DC omvandlare 24/12VDC

110905-_2067_-linjator-2015-02-03-106605.JPG

E5010189 (1A) E5010301(0,5A) För användning i t.ex. dörrmiljöer med förbrukare av såväl 12 som 24VDC. Matning sker med 24VDC. Utgångar: 3x24VDC säk...

Bussmodul 15-32VDC - 12VDC

110911-126456.JPG

E5010352 Bussmodul med säkr/osäkr utgångar för vidarekoppling samt 8st 12VDC utgångar. Dessutom finns osäkrad spridningsplint för 2P med vardera 3...

Distributionsmodul 12-28VDC 1-5 avsäkrad med larmutgång inkl hållare

110902-_2137_-linjator-2015-02-09-136829.JPG

E5010425 Distributionsmodul med ingång/vidarekoppling 2,5mm², 5 avsäkrade utgångar samt summalarm. LED indikering för drift och utlöst säkring. Sä...

Distributionsplint Buss-l/spridningsplint

110807small-126890.jpg

E5010353 Distribution av 2P till vardera 3P samt parallellkoppling av 2x9P. Se kopplingsbild på produktblad. Art.nr. 110807