Fiberprodukter

Kabelutsättningspunkter förbinds med söktrådar/nät och installeras där fiberkablar möts eller avgrenas. Till KUP ansluts tonsignal för att enkelt kunna lokalisera kabeln. KUP levereras för installation i skåp eller som stolpe för montering vid t.ex. kabelbrunnar.

A871 5850/KUP för skåpmontage

skapkupny2small-111907.jpg

KUP, ansluts till kabelmarkeringsnätet i skåp för att möjliggöra spårning av kanalisation och kabel i mark. Den är försedd med tre stycken anslutn...

Fiberskarvhållare 6 platser gummi

600000-127337.jpg

Fiberskarvhållare för 6 st platser tillverkat av gul gummi med självhäftande baksida för montering på valfritt underlag. Förpackning om 10 st E-nr...